Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OZ 1276/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w K. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści z wniosku

I OZ 1277/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia

I OPP 137/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-29

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wydanie zaświadczenia

I OPP 141/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-29

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 126/18 w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści

I OPP 144/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-29

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 121/18 w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie wniosku o przyznanie świadczenia z funduszu socjalnego

I OPP 146/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-29

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1679/18 w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wyjaśnienia wątpliwości co do treści postanowienia

I OSK 1717/17 - Postanowienie NSA z 2019-01-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi J.K. na rozkaz personalny Komendanta Stołecznego Policji nr [...] w przedmiocie przeniesienia do dyspozycji

I OPP 129/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-29

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści w sprawie pomocy finansowej na uzyskanie mieszkania

I OPP 140/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-29

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SA/Kr 909/18 w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego

I OPP 142/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-29

Skarga K.J. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie w sprawie o sygn. akt III SAB/Kr 13/18 ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści
1   Następne >   +2   +5   +10   52