Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 276/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-04

skargę V.R. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwolnienia z zajmowanego stanowiska i przeniesienia do pełnienia służby

II SA/Wa 552/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji nr [...]

II SA/Wa 1471/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania:

II SA/Wa 1027/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego w sprawie zwolnienia ze służby w Milicji Obywatelskiej

I OZ 995/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. W.

II SA/Wa 1207/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-05

Wniosek w przedmiocie dodatku służbowego funkcjonariusza Policji