Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 389/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-15

Wniosek w przedmiocie zwolnienia ze służby w Państwowej Straży Pożarnej

I OZ 329/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze służby w Państwowej Straży Pożarnej

II SA/Wa 227/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-09

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 749/09 - Postanowienie NSA z 2010-06-15

Wniosek w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji

II SAB/Wa 62/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-01

Skarga Z. T. na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania skargi

II SA/Wa 1696/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej

II SA/Wa 373/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zwolnienia ze służby w Straży Granicznej

II SA/Wa 480/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-07-08

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie określenia prawa do wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

II SA/Wa 1233/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej

I OSK 571/10 - Wyrok NSA z 2010-10-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwolnienia z zajmowanego stanowiska i mianowania na stanowisko służbowe
1   Następne >   2