Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OSK 1158/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-20

Wniosek w przedmiocie zwolnienia ze [...]

I OSK 1174/10 - Wyrok NSA z 2011-01-18

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowa wydania zaświadczenia żądanej treści

II SA/Wa 2036/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-08

Sprawa ze skargi Z. T. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 109/10 przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji : -

I OSK 489/11 - Wyrok NSA z 2011-10-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwolnienia z zajmowanego stanowiska i przeniesienia do dyspozycji

II SA/Wa 920/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-06-08

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego w sprawie ustalenia procentowej wysokości wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu wysługi lat

II SAB/Wa 326/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-28

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nr [...] zobowiązuje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do rozpoznania wniosku J. R. o stwierdzenie nieważności postanowienia Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nr [...] w terminie 30 dni od dnia dorę...

II SA/Wa 875/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale kwatery tymczasowej

II SAB/Wa 85/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wydania zaświadczenia o wysokości podstawy wymiaru renty policyjnej

II SAB/Wa 201/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-18

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie wydania uwierzytelnionych odpisów dokumentów

II SAB/Wa 321/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku dotyczącego waloryzacji renty policyjnej
1   Następne >   2