Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Wa 209/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie udostępnienia dokumentów

I OSK 2014/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-12

Wniosek w przedmiocie zwolnienia ze Służby Bezpieczeństwa

II SA/Wa 2054/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwolnienia za służby w Policji

II SA/Wa 2172/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwolnienia ze służby