Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 1889/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-01-18

Wniosek w przedmiocie przekazania odwołania do organu właściwego

I OZ 9/18 - Postanowienie NSA z 2018-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania zażalenia

II SA/Wa 128/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-20

Wniosek w przedmiocie nieuwzględnienia odwołania w sprawie opinii o służbie

I OZ 1554/17 - Postanowienie NSA z 2018-01-12

Wniosek w przedmiocie wydania zaświadczenia o żądanej treści

I OZ 229/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie przekazania odwołania do organu właściwego

I OSK 1572/17 - Wyrok NSA z 2018-01-18

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Wa 848/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwolnienia ze służby w Biurze Ochrony Rządu

I OSK 1576/17 - Wyrok NSA z 2018-04-17

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwolnienia ze służby

I OZ 605/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści

II SA/Wa 1829/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia żądanej treści
1   Następne >   +2   6