Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 2059/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy zmiany decyzji ostatecznej

II SAB/Wa 44/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SA/Wa 2243/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SAB/Wa 428/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-15

Sprawa ze skargi P. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku z [...] maja 2017 r.

II SA/Wa 1499/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy

II SA/Wa 21/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy

II SAB/Wa 457/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-13

Sprawa ze skargi L. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Wa 457/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-03-18

Sprawa ze skargi L. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SA/Wa 1569/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy