Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Wa 743/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-31

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SA/Wa 1987/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stosowania przepisów

II SA/Wa 2265/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SA/Wa 11/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SA/Wa 2313/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SA/Wa 2203/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy

II SAB/Wa 1/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-28

Sprawa ze skargi T.S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wyłączenie stosowania przepisów ustawy

I OSK 1652/17 - Wyrok NSA z 2019-05-10

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SA/Wa 2348/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-07

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SA/Wa 1801/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy
1   Następne >   2