Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 3017/18 - Wyrok NSA z 2020-02-05

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi S. K. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OSK 2438/18 - Wyrok NSA z 2020-02-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

I OSK 498/19 - Wyrok NSA z 2020-02-05

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Wa 2006/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SA/Wa 2265/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy

II SA/Wa 1535/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów

II SAB/Wa 558/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-14

Sprawa ze skargi W. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku z [...] września 2017 r. o wyłączenie stosowania przepisów ustawy

I OSK 4392/18 - Wyrok NSA z 2020-10-08

Skarga kasacyjna na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Wa 174/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-17

Sprawa ze skargi A. B. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II SA/Wa 2790/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-06-10

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy
1   Następne >   +2   +5   +10   14