Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Wa 592/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-07

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji po wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 1287/19 1. zobowiązuje Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji do rozpatrzenia wniosku skarżącego R.K. o wyłączenie stosowania przepisów ustawy, w terminie miesiąca od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce z raż...

III OSK 995/21 - Wyrok NSA z 2021-09-22

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi I. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

II SAB/Wa 709/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie stosowania przepisów ustawy

III OSK 650/21 - Wyrok NSA z 2021-04-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi M. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku

III OSK 651/21 - Wyrok NSA z 2021-04-20

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Z. B. na przewlekłość postępowania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II SA/Wa 1533/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy

III OSK 3748/21 - Wyrok NSA z 2021-10-14

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wyłączenia stosowania przepisów ustawy

III OSK 1047/21 - Wyrok NSA z 2021-09-29

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T. S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wniosku

II SAB/Wa 703/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-31

Sprawa ze skargi J.C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wyłączenia stosowania przepisów ustawy

II SAB/Wa 97/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-31

Sprawa ze skargi G.F. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wniosku o odmowie wyłączenia stosowania przepisów ustawy
1   Następne >   3