Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

II SA/Wa 389/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-15

Wniosek w przedmiocie zwolnienia ze służby w Państwowej Straży Pożarnej

II SAB/Wa 209/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie udostępnienia dokumentów

I OSK 1158/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-20

Wniosek w przedmiocie zwolnienia ze [...]

I OZ 329/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze służby w Państwowej Straży Pożarnej

II SA/Wa 227/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-09

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 749/09 - Postanowienie NSA z 2010-06-15

Wniosek w przedmiocie zwolnienia ze służby w Policji

II SAB/Wa 62/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-01

Skarga Z. T. na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania skargi

II SA/Wa 276/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-11-04

skargę V.R. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie zwolnienia z zajmowanego stanowiska i przeniesienia do pełnienia służby

I OSK 1174/10 - Wyrok NSA z 2011-01-18

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowa wydania zaświadczenia żądanej treści

II SA/Wa 2036/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-08

Sprawa ze skargi Z. T. na niewykonanie wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 109/10 przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji : -
1   Następne >   +2   +5   +10   48