Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Sz 1410/05 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2006-07-05

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

I SA/Wa 14/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-02-22

Sprawa ze skargi M. C. na Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w W., który odmówił przyjęcia oświadczenia mieszkaniowego stanowiącego podstawę do przyznania równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego

II SA/Bk 424/06 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-10-10

Sprawa ze skargi na decyzję zawartą w piśmie Prezydenta Miasta B. w przedmiocie przydzielenia lokalu zamiennego

II SA/Sz 285/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-07-19

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przydziału lokalu mieszkalnego

II SA/Sz 626/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nienależnie pobranych należności z tytułu dodatku mieszkaniowego

II SA/Sz 640/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-02-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w przedmiocie zwrotu różnicy w opłatach czynszowych

I OSK 942/05 - Wyrok NSA z 2006-06-21

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Oddziału Rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie w przedmiocie przydziału kwatery stałej

I OSK 545/05 - Wyrok NSA z 2006-03-07

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu

I SA/Wa 1070/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie pomocy finansowej