Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Gl 838/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-12-04

Sprawa ze skargi E. K. na pismo Burmistrza Miasta C. w przedmiocie uprawnienia do lokalu socjalnego

III SAB/Gd 36/19 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2019-12-30

Sprawa ze skargi na bezczynność lub przewlekłość Komendanta Powiatowego Policji w B. w przedmiocie wydania zaświadczenia w sprawie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 2075/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie odmowy przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1621/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-30

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Służby Ochrony Państwa w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1296/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie opróżnienia i przekazania w stanie wolnym lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1775/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie o odmowie przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1690/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-05

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy [...] w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do zawarcia umowy najmu lokalu

II SA/Wa 1345/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-16

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy w przedmiocie przesunięcia na koniec listy osób oczekujących na najem lokalu mieszkalnego

I OSK 906/18 - Wyrok NSA z 2019-12-03

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy W. w przedmiocie niewyrażenia zgody na zakwalifikowanie do umieszczenia na liście osób zakwalifikowanych do zawarcia umowy najmu