Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Ol 226/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-09-09

Sprawa ze skargi Z.R. na niewykonanie przez Burmistrza wyroku WSA z dnia '[...]' sygn. akt '[...]' 1)

I OW 114/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-10

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku W. W. o przyznanie dodatku mieszkaniowego