Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Bk 563/15 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-04-12

Sprawa ze skargi M. D. na zarządzenie Burmistrza Miasta A. w przedmiocie zatwierdzenia listy osób kwalifikujących się do zawarcia umów najmu na lokale mieszkalne na lata 2015

III SA/Łd 659/16 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-11-08

Sprawa ze skargi K. N. na zarządzenie Burmistrza Miasta [...] w przedmiocie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy [...] lokali socjalnych

I OW 155/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-07

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego do rozpoznania wniosku w sprawie przyznania lokalu socjalnego