Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 1409/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-21

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia w sprawie odmowy wszczęcia postępowania o ustalenie prawa do równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego za rok 2014

II SA/Wa 2038/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym

III SAB/Kr 104/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2015-01-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie wypłaty równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 266/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego

II SA/Wa 2037/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutów zgłoszonych w postępowaniu egzekucyjnym

II SA/Wa 1034/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania

II SA/Wa 660/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie opróżnienia i przekazanie w stanie wolnym lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1521/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-10

Skarga K. R. na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1730/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-21

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie zmiany stawki równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1127/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta [...] Policji w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na budowę domu jednorodzinnego
1   Następne >   +2   5