Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 1279/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 979/18 odmawiające uzupełnienia postanowienia WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 979/18 o odrzuceniu skargi K. J. na niewykonanie prawomocnego wyroku WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 1018/09

I OZ 1281/18 - Postanowienie NSA z 2019-01-23

Zażalenie na zarządzenie sędziego WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w K. w przedmiocie wydania zaświadczenia

II SA/Wa 851/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-24

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy przydziału lokalu mieszkalnego

III SA/Gl 1004/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-09

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach w przedmiocie pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

III SA/Gl 1236/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach w przedmiocie równoważnika za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 653/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-21

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 2229/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-18

WSA w Warszawie w składzie: Przewodniczący Sędzia WSA Ewa Kwiecińska (spr.), po rozpoznaniu w dniu 18 stycznia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu J.J. na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego oddala sprzeciw.

II SA/Wa 588/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie nakazu opróżnienia z osób i rzeczy lokalu mieszkalnego