Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 838/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Wa 859/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

III OZ 160/21 - Postanowienie NSA z 2021-03-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję [...] Komendanta Wojewódzkiego Policji nr [...] w przedmiocie wygaszenia decyzji o przyznaniu równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego pos...

III OSK 395/21 - Wyrok NSA z 2021-04-20

Skarga kasacyjna na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie nakazu opróżnienia i przekazania w stanie wolnym kwatery tymczasowej

III OSK 3078/21 - Wyrok NSA z 2021-01-26

Skarga kasacyjna na postanowienie Komendanta Głównego Policji w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Wa 1397/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-26

Sprawa ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji w przedmiocie cofnięcia uprawnienia do dotychczas pobieranego równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

II SAB/Wa 603/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-16

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta [...] Policji w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyrażenie zgody na zwrot całości pomocy finansowej