Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 2351/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-19

Wniosek w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki

II SA/Wa 1066/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Wa 1410/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-30

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie umorzenia należności z tytułu opłat za używanie lokalu i opłat pośrednich za lokal mieszkalny