Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 1008/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-09

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

II SA/Wa 2096/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale osobnej kwatery stałej

II SA/Wa 2117/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-13

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu opłat za używanie lokalu i opłat pośrednich z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego i obecnie zajmowanego lokalu mieszkalnego w wysokości [...] zł

II SAB/Wa 76/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie wniosku o przyznanie prawa do zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

II SA/Wa 807/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności

II SA/Wa 927/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej nieważność w części zezwalającej na użytkowanie kwatery

II SA/Wa 1008/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-09

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej ustalenia stawki procentowej pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego

II SA/Wa 1876/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-05

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej ustalenia średniej ceny rynkowej powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 2351/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki

II SA/Wa 1409/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-07

Wniosek w przedmiocie umorzenia należności z tytułu opłat za używanie lokalu i opłat pośrednich za lokal mieszkalny
1   Następne >   2