Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 109/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-10

Skarga R. O. na Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w W. w przedmiocie łamania przepisów prawa

II SA/Wa 1558/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy umorzenia należności :

I OSK 1586/09 - Wyrok NSA z 2010-06-15

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie zwolnienia osobnej kwatery stałej

II SA/Wa 1922/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie przekazania odwołania według właściwości

II SA/Wa 335/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-09

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu opłat za używanie lokalu i opłat pośrednich

II SA/Wa 979/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-16

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia na postanowienie

I OSK 1035/09 - Wyrok NSA z 2010-02-09

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

II SA/Wa 683/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu opłat za używanie lokalu mieszkalnego

I OSK 1288/10 - Wyrok NSA z 2010-10-26

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o przydzieleniu kwatery stałej

II SA/Wa 337/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-23

Skarga R. O. na działalność Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w W. w przedmiocie łamania przepisów prawa