Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 765/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy umorzenia należności pieniężnych z tytułu nieuiszczenia opłat za używanie lokalu mieszkalnego i opłat pośrednich

II SA/Wa 2033/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej prawo zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

II SA/Wa 2304/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1966/11 - Wyrok NSA z 2012-01-27

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie wezwania do opróżnienia lokalu mieszkalnego pod rygorem zastosowania środka egzekucyjnego

II SA/Wa 2600/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy umorzenia należności przysługujących z tytułu zaległych opłat pośrednich i opłat za używanie lokalu mieszkalnego

I OSK 2112/11 - Wyrok NSA z 2012-02-29

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie wezwania do natychmiastowego opróżnienia lokalu mieszkalnego

I OSK 2164/11 - Wyrok NSA z 2012-02-29

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie wezwanie do natychmiastowego opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 2715/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie wezwanie do opróżnienia, opuszczenia i wydania zajmowanego lokalu pod rygorem zastosowania środka egzekucyjnego

II SA/Wa 2508/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OSK 1603/12 - Wyrok NSA z 2012-11-15

Skarga kasacyjna na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie wezwania do opróżnienia, opuszczenia i wydania zajmowanego lokalu pod rygorem zastosowania środka egzekucyjnego