Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 1623/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Wa 1540/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-06

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie wyrażenia zgody na wydanie decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym

I OSK 2255/13 - Wyrok NSA z 2014-01-31

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie wezwania do opróżnienia, opuszczenia i wydania zajmowanego lokalu pod rygorem zastosowania środka egzekucyjnego

II SA/Wa 533/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-16

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego w przedmiocie zwrotu przyznanej pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 2010/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji przyznającej prawo zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym