Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 1667/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SA/Wa 1788/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego

II SA/Wa 2103/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-23

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie odmowy wypłaty odprawy mieszkaniowej

II SA/Wa 78/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie zobowiązania do opróżnienia lokalu mieszkalnego i uiszczenia opłat za używanie lokalu

II SA/Wa 441/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego

II SA/Wa 606/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-15

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy wypłaty równoważnika pieniężnego

II SA/Wa 2091/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie odmowy przyznania odprawy mieszkaniowej

II SA/Wa 1794/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-12-21

Sprawa ze skargi S. P. na niewykonanie przez Prezesa Agencji Mienia Wojskowego wyroku WSA w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 887/14

II SA/Wa 1651/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-07-07

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie umorzenia kosztów procesu

II SA/Wa 9/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego
1   Następne >   2