Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 1417/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie wypłaty odprawy mieszkaniowej