Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 2125/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-23

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego

II SA/Wa 2053/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie zwrotu świadczenia mieszkaniowego