Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 936/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-20

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w W. w przedmiocie zwrotu świadczenia mieszkaniowego jako nienależnego

II SA/Wa 726/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji przydziału osobnej kwatery stałej