Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 2075/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie odmowy przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1775/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-13

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie o odmowie przydziału kwatery albo innego lokalu mieszkalnego