Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wa 164/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-24

Skarga H. D. na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SAB/Wa 162/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-10

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wniosku o zwolnienie z dyspozycji Policji lokalu mieszkalnego

II SAB/Wa 86/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-15

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie niewydania decyzji zobowiązującej do opuszczenia mieszkania

II SA/Wa 1429/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o wygaśnięciu prawa do równoważnika pieniężnego za remont zajmowanego lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1211/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1813/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-12-21

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Wa 164/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-06-18

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Wa 961/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1552/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-27

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Wa 104/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o cofnięciu równoważnika za brak lokalu mieszkalnego