Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wa 1440/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-12

Wniosek w przedmiocie uznania zarzutu niedopuszczalności egzekucji opróżnienia mieszkania za nieuzasadniony

II SA/Wa 2030/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia zachowania prawa do lokalu mieszkalnego

II SAB/Wa 139/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-19

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wydania zaświadczenia żądanej treści zobowiązuje Dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji do rozpatrzenia wniosku skarżącego Z. Z. w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami administracyjnymi.

II SA/Wa 1512/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie opłat za używanie lokalu i opłat pośrednich oraz zapłaty odszkodowania:

II SAB/Wa 158/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-12-03

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie wniosku

II SA/Wa 1511/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-14

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie opróżnienia lokalu :

II SA/Wa 1648/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-26

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zwolnienia osobnej kwatery stałej

II SA/Wa 1692/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-02-25

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej na uzyskanie lokalu mieszkalnego

II SAB/Wa 149/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania skargi zgodnie z właściwością zobowiązuje organ do przekazania skargi zgodnie z właściwością w terminie 14 dni od daty doręczenia organowi prawomocnego wyroku wraz z aktami postępowania administracyjnego.

II SAB/Wa 156/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-12

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie przekazania skargi zgodnie z właściwością zobowiązuje organ do przekazania skargi zgodnie z właściwością, w terminie 14 dni od daty doręczenia organowi prawomocnego wyroku wraz z aktami postępowania administracyjnego.
1   Następne >   2