Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 849/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Komendanta [...] Policji o przydział kwatery tymczasowej

II SA/Wa 830/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale kwatery tymczasowej

II SA/Wa 839/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-29

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale kwatery tymczasowej

II SA/Wa 1588/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-07-12

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zwolnienia osobnej kwatery stałej

II SA/Wa 1631/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego oraz zobowiązania do uiszczenia należnych opłat i odszkodowania

II SA/Wa 227/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-22

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji przyznającej równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 1505/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-04

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie równoważnika pieniężnego za remont lokalu mieszkalnego

II SA/Wa 837/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-28

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Komendanta [...] Policji o przydział kwatery tymczasowej

I OSK 26/11 - Wyrok NSA z 2011-05-18

Skarga kasacyjna na bezczynność Dyrektora Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie rozpoznania wezwania do zapewnienia zakwaterowania

II SA/Wa 1789/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-03-03

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie cofnięcia równoważnika pieniężnego na remont zajmowanego lokalu mieszkalnego
1   Następne >   2