Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Kr 224/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-07-07

Sprawa ze skargi E. S. na czynność Prezydenta Miasta wyrażoną w piśmie w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu opróżnionej części lokalu s k a r g ę

I OSK 838/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-16

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy przyznania lokalu z zasobów Gminy Miejskiej K.

I OSK 442/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-23

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Krakowie w przedmiocie zbycia lokalu mieszkalnego

III SA/Kr 448/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-01-20

Sprawa ze skargi C. Ł. na czynność Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przyznania lokalu z zasobów Gminy Miejskiej