Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Go 885/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-03-02

Sprawa ze skargi W.W. na pismo Prezydenta Miasta w przedmiocie skreślenia z listy oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu gminy

III SA/Kr 1287/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-14

Sprawa ze skargi A. P. na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie ustalenia i podania do publicznej wiadomości ostatecznych list mieszkaniowych na rok 2010

III SA/Kr 584/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-02-04

Sprawa ze skargi J. P. na czynność Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy

III SAB/Gd 13/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-07-01

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w przedmiocie udzielenia odpowiedzi na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa

I OSK 1851/10 - Wyrok NSA z 2011-02-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi E. S. na czynność Prezydenta Miasta K. wyrażoną w piśmie nr [...] w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu opróżnionej części lokalu

III SA/Kr 584/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-01-31

Sprawa ze skargi na rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy

I OZ 459/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-05

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi S. K. na Prezydenta Miasta Bolesławiec w przedmiocie odmowy sprzedaży lokalu...

II SA/Op 443/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-10-31

Sprawa ze skargi A. P. na Prezydenta Miasta Opola w przedmiocie odmowy przydziału lokalu mieszkalnego

III SA/Kr 1291/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-07-28

Sprawa ze skargi Z. W. na akt Prezydenta Miasta A w przedmiocie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego

I OZ 164/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-18

Zażalenie na zarządzenie Sędziego WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi A. T. w przedmiocie wypowiedzenia umowy najmu
1   Następne >   2