Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Kr 396/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-26

Sprawa ze skargi A. S. na akt Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przyznania lokalu z zasobów Gminy

III SA/Kr 336/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-12-18

Sprawa ze skargi J. K., na akt Prezydenta Miasta, w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy

I OZ 83/12 - Postanowienie NSA z 2012-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi G. P. na akt Prezydenta Miasta K. nr [...] w przedmiocie odmowy zawarcia umowy najmu

III SA/Kr 211/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-12-19

Sprawa ze skargi A. T., na akt Prezydenta Miasta, w przedmiocie odmowy przyznania pomocy mieszkaniowej z zasobu Gminy

III SA/Kr 1291/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-10-09

Wniosek o przyznanie wynagrodzenia z tytułu nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu w sprawie ze skargi Z. W. na akt Prezydenta Miasta w przedmiocie skierowania do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego za sporządzenie i wniesienie skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Krakowie sygn. akt III SA/Kr 1291/10 oraz za udział w rozprawie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym p o s t a n a w...

III SA/Kr 463/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-04

Sprawa ze skargi A. C. na czynność Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobu Gminy

III SA/Kr 1137/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-08-23

Sprawa ze skargi M. S. na akt Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy

III SA/Kr 1001/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-05-09

Sprawa ze skargi A. Z., C. Z. na akt Prezydenta Miasta zawarty w piśmie w przedmiocie odmowy przedłużenia umowy najmu lokalu socjalnego

III SA/Kr 828/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-20

Sprawa ze skargi A. W. na akt Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy uregulowania tytułu prawnego do lokalu

I OSK 1707/11 - Wyrok NSA z 2012-03-29

Sprawa ze skargi kasacyjnej R. J. od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi R. J. na czynność Prezydenta Miasta K. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy Miejskiej K.
1   Następne >   2