Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OSK 2772/12 - Postanowienie NSA z 2013-12-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. W. na akt Prezydenta Miasta Krakowa nr [...] w przedmiocie odmowy uregulowania tytułu prawnego do lokalu

IV SA/Wr 449/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-24

Sprawa ze skargi Z. M. na Prezydenta [...] w przedmiocie wykupu lokalu mieszkalnego

II SA/Po 1060/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-11-21

Sprawa ze skargi D.G. na akt Prezydenta Miasta P, w przedmiocie odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu

III SA/Kr 1069/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-04

Sprawa ze skargi G. M. na akt prawny Prezydenta w przedmiocie odmowy przyznania lokalu mieszkalnego z zasobów Gminy

IV SA/Wr 489/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezydenta W. w przedmiocie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy przyznania dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 1055/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-04-23

Sprawa ze skargi I. W. na akt Prezydenta Miasta w przedmiocie przyznania pomocy mieszkaniowej z zasobów Gminy

III SA/Kr 1034/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-06-14

Sprawa ze skargi W. H. na akt Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy umieszczenia na liście mieszkaniowej

III SA/Kr 1681/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-09-10

Sprawa ze skargi T. W. na czynność Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy przyznania lokalu z zasobów Gminy

IV SA/Wr 489/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-13

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezydenta W. w przedmiocie wyznaczenia nowego terminu załatwienia sprawy przyznania dodatku mieszkaniowego

III SA/Kr 601/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-10

Sprawa ze skargi B. W. na akt Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy prawa do zawarcia umowy najmu oraz wydania skierowania do zawarcia takiej umowy
1   Następne >   2