Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Kr 1214/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-02-07

Sprawa ze skargi A.R. na pismo Prezydenta Miasta K. w przedmiocie odmowy umieszczenia na liście mieszkaniowej,

I OSK 3035/13 - Postanowienie NSA z 2014-12-04

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi T. W. na czynność Prezydenta Miasta Krakowa nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania lokalu

I OSK 2082/13 - Postanowienie NSA z 2014-12-02

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi M. B. na akt Prezydenta Miasta Krakowa nr [...] w przedmiocie odmowy zamiany lokalu mieszkalnego

I OSK 2140/14 - Wyrok NSA z 2014-11-06

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy Bemowo Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie odmowy zakwalifikowania i umieszczenia na liście osób oczekujących na zawarcie umowy najmu lokalu z zasobów m. st. Warszawy

III SA/Kr 1746/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-12-19

Sprawa ze skargi A. R. na akt Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy umieszczenia na liście mieszkaniowej

I OSK 2381/12 - Wyrok NSA z 2014-01-09

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi O. R. na akt Prezydenta Miasta K. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy mieszkaniowej

I OZ 630/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi A. R. na pismo Prezydenta Miasta Krakowa nr [...] w przedmiocie odmowy umieszczenia na liście mieszkaniowej

I OSK 2322/13 - Wyrok NSA z 2014-01-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków

II SA/Sz 574/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-11-27

Sprawa ze skargi I. S. na czynność Prezydenta Miasta w przedmiocie odmowy udostępnienia lokalu w celu przeprowadzenia prac remontowych

II SA/Op 431/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-03-06

Sprawa ze skargi M. M. i M. M. na pismo Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla w przedmiocie odmowy zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy
1   Następne >   2