Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 500/19 - Wyrok NSA z 2019-05-29

Skarga kasacyjna na uchwałę Zarządu Dzielnicy B. Miasta W. w przedmiocie stwierdzenia braku właściwości miejscowej do rozpoznania wniosku o zawarcie umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony