Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OSK 82/08 - Wyrok NSA z 2008-04-15

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie zasad wynajmowania lokali

I OSK 1764/07 - Wyrok NSA z 2008-02-12

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta J. w przedmiocie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta J. na lata 2004

I OSK 598/08 - Wyrok NSA z 2008-10-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w P. w przedmiocie zmiany uchwały nr [...] Rady Miejskiej w P. z dnia [...] w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy