Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

IV SA/Wr 322/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-15

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Olszynie w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Olszyna

III SA/Kr 1092/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-06-08

Sprawa ze skargi A. Ł. na § 49 ust. 1 pkt 1, § 50 pkt 1 uchwały Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

III SA/Łd 117/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-06-17

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Ł. w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy [...]

III SA/Lu 412/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-10-20

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Międzyrzec Podlaski w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Międzyrzec Podlaski I. stwierdza nieważność uchwały Rady Miasta Międzyrzec Podlaski oku, nr XXII/193/2004 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Międzyrzec Podlaski; II. określa, że uchwała wskazana w punkcie I wyrok...

III SA/Kr 1047/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-06-08

Sprawa ze skargi Prokuratora Rejonowego w Krakowie -Krowodrzy na § 14 ust. 1, ust. 2, § 16 ust. 10 uchwały Rady Miasta Krakowa w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miejskiej Kraków § 1 pkt 19, pkt 21 uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXII/804/09 w przedmiocie zmiany uchwały nr XXIV/288/07 Rady Miasta Krakowa w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skła...

IV SA/Wr 360/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-09-07

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej Z. w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Ząbkowice Śląskie na lata 2011

I OSK 1126/11 - Wyrok NSA z 2011-09-29

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi Rzecznika Praw Obywatelskich na § 12 ust. 3 i § 16 ust.11 uchwały Rady Miasta Krakowa nr XXIV/288/07 oraz na § 1 pkt 22 uchwały Rady Miasta Krakowa nr LXII/804/09 w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków or...