Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wa 1521/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-11

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy

I OSK 843/12 - Wyrok NSA z 2012-07-20

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w D.G. w przedmiocie budowy mieszkań komunalnych

I OSK 2021/11 - Wyrok NSA z 2012-01-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu Gminy Miejskiej Kraków w części dotyczącej § 14 ust. 1, ust. 2, § 16 ust. 10 i uchwałę Rady Miasta Krakowa nr LXII/80

I OSK 2117/11 - Wyrok NSA z 2012-01-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Poznania w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Poznania

IV SA/Wr 131/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-07-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Radkowie w przedmiocie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Radków na lata 2012

III SA/Kr 1541/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-04-18

skarg B. K. na § 1 pkt 11 i § 8 ust. 2 uchwały Rady Miasta w przedmiocie zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców

III SA/Kr 199/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-01-31

Sprawa ze skargi A. F. na § 8 ust. 1 pkt 7 uchwały Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy