Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

III SA/Łd 662/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-09-27

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w Łodzi w przedmiocie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2012

I OSK 128/13 - Wyrok NSA z 2013-04-24

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Stołecznego Warszawy w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy