Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OSK 2433/14 - Wyrok NSA z 2014-12-10

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi E. S. na § 3 i § 4 uchwały Rady Miasta Krakowa nr LVIII/795/12 w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń

I OSK 2368/14 - Wyrok NSA z 2014-12-10

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miejskiej w Tomaszowie Mazowieckim w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki

I OSK 2322/13 - Wyrok NSA z 2014-01-21

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków

II SA/Wa 90/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-18

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta W. w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta [...] W.

III SA/Gd 664/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta [...] stwierdza nieważność § 2 pkt 10b, § 12 i § 15 ust. 2 zaskarżonej uchwały.

III SA/Gd 435/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-10-02

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej stwierdza nieważność § 2 ust.1, § 4 ust.1 pkt 2, 4 i 5 załącznika nr 1 do zaskarżonej uchwały.