Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

II SA/Wa 90/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-23

Skarga A. M. na uchwałę Rady Miasta [...] w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta [...]

I OSK 858/15 - Wyrok NSA z 2015-07-01

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Krakowa w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kraków oraz tymczasowych pomieszczeń