Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OSK 1296/16 - Wyrok NSA z 2016-11-25

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta Katowice w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Katowice

II SA/Wa 743/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-29

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta [...] W. w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta [...] W.