Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OSK 663/18 - Wyrok NSA z 2018-05-28

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady m. st. Warszawy w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy

I OSK 2509/17 - Wyrok NSA z 2018-10-12

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w Krakowie w sprawie ze skargi M. F. na § 11 ust. 3 pkt 7 lit. c uchwały Rady Miasta [...] nr [...] w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej [...] oraz tymczasowych pomieszczeń

III SA/Gl 473/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-07-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miasta Katowice w przedmiocie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta