Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 2275/11 - Wyrok NSA z 2012-08-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale kwatery tymczasowej

I OSK 873/11 - Wyrok NSA z 2012-01-12

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie opróżnienia lokalu mieszkalnego oraz zobowiązania do uiszczenia należnych opłat i odszkodowania

II SA/Wa 851/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale kwatery tymczasowej

I OSK 2262/11 - Wyrok NSA z 2012-08-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Komendanta Stołecznego Policji o przydział kwatery tymczasowej

I OSK 2271/11 - Postanowienie NSA z 2012-11-22

skargę kasacyjną Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skarg J.A. i Stowarzyszenia [...] na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przydziału kwatery tymczasowej

I OSK 2272/11 - Postanowienie NSA z 2012-11-22

skargę kasacyjną Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Komendanta Stołecznego Policji o przydziale kwatery tymczasowej

I OSK 31/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-22

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przydziału k...

I OSK 2270/11 - Wyrok NSA z 2012-08-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia[...] stycznia 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie przydziału kwatery tymczasowej

I OSK 2372/11 - Wyrok NSA z 2012-08-22

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia[...] lutego 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Komendanta Stołecznego Policji o przydziale kwatery tymczasowej

I OSK 253/12 - Wyrok NSA z 2012-09-04

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o przydziale kwatery tymczasowej
1   Następne >   2