Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 584/08 - Wyrok NSA z 2009-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przyznania świadczenia finansowego na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego