Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Wa 405/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-04-11

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie rozpoznania wniosku o wypłatę świadczenia mieszkaniowego zobowiązuje Dyrektora Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej do rozpatrzenia wniosku skarżącej M. U. o wypłatę świadczenia mieszkaniowego w terminie 30 dni od dnia otrzymania wyroku wraz z aktami sprawy