Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Wa 765/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-11

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie odmowy umorzenia należności pieniężnych z tytułu nieuiszczenia opłat za używanie lokalu mieszkalnego i opłat pośrednich