Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SAB/Wa 606/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie rozpoznania zażalenia

II SA/Wa 189/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-25

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w W. w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego

II SA/Wa 1196/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego

II SA/Wa 1384/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-21

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie odmowy wypłaty odprawy mieszkaniowej

II SA/Wa 1276/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wypłaty świadczenia mieszkaniowego

II SA/Wa 691/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-18

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego

II SA/Wa 138/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-26

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w przedmiocie świadczenia mieszkaniowego

II SA/Wa 691/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-11

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie odmowy wypłaty świadczenia mieszkaniowego

II SA/Wa 247/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Obrony Narodowej w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej wypłaty odprawy mieszkaniowej

II SA/Wa 1732/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Mienia Wojskowego w przedmiocie odprawy mieszkaniowej